Bituye sentare ibirego vyabo barabibatera.

Ibirego vyabo vyaranse kwakira na sentare isubiramwo imanza ya mukaza. Urwaruka ruhurikiye mw’ishirahamwe ry’abakorerabushake bihaye intumbero yo kumenyekanisha amategeko yo gushika kw’iterambere AVSPDD, agashavu kari kose kuri uyu wa kane igenekerezo rya 23 mukakaro, aho bari baramutse baha ikiganiro abamenyeshamakuru ngo bamenyeshe abarundi aho igikorwa co gusaba kwinjira mu rwego rwabacamanza rugeze.

Inyuma y’aho urwaruka rwize amategeko mu ntunganyo nshasha (Baccalauréat) ruhurikiye mw’ishirahamwe ry’abakorerabushake bihaye intumbero yo kumenyekanisha amategeko yo gushika kw’iterambere AVSPDD, rwankiwe kwakirirwa amadosiye yabo n’urwego rw’abashingwamanza rw’i Bujumbura, urwo rwaruka rwaciye rwitura sentare isubiramwo imanza ya Mukaza rwitwarira urwego rw’abashingwamanza. Kw’igenekerezo rya 20/07/2020, uwurongoye iyo sentare yaciye abarungika ngo basubire kuwurongoye urwego rw’abashingwamanza ababwira ati:  » Tora ibirego vyanyu, ntashingiro bifise mutemeye gusubira kudepoza hama urwego rubahe lettre de refus« .

Izoduserukira Astère ajejwe gukurikirana ibikorwa vya AVSPDD, amenyesha ko bamaze kubona ivyo, babonye ko batswe uburenganzira bwo kwitura ubutungane kugira batunganirizwe hisunzwe amategeko.

None basaba iki?

Kubera ivyo vyose, urwo rwaruka rusaba Reta ko yobatunganiriza mu gutegeka urwego rw’abashingwamanza ngo rwubahirize itegeko ry’umukuru w’igihugu ryo kuwa 18/03/2015 ringanisha impapuro z’imitsindo Licence na baccalauréat vyanse ibafatire ibihano.
Basaba kandi abashingwamanza kwisubirako bakire amadosiye y’abafise baccalauréat nka benewabo aho kubakumira babereke ingene umwuga ukorwa.

Atagikozwe ngo bazobandanya bakoresha ico amategeko abarekurira ngo barengnurwe.

(Visited 12 times, 1 visits today)

Laisser un commentaire

Votre adresse de messagerie ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *