Burundi : « Nta rucanco urwo ari rwo rwose rugeragerezwa ku barundi tuzokwemera! » Dr Thaddée Ndikumana

Kuri uyu wa gatatu igenekerezo rya 08 Ndamukiza 2020, umushikiranganji w’amagara y’abantu mu Burundi Thaddée Ndikumana yararemesheje ikiganiro ku bamenyeshamakuru cerekeye uko ikiza ca Coronavirus cifashe muri iki gihe. Muvyashikirijwe, ntamurwayi mushasha ariyongerako kandi na bamwe batatu amagara yabo ngo yifashe neza. Yaragize ico avuga ku nkuru zivugwa ku rucanco rwoba rushaka kugeragerezwa ku barundi.

Muganga Ndikumana yashikirije ko  ibipimo vyo gusuzuma ubugira kabiri vyakozwe kuri uyu wa gatatu nyene ku barwayi 3 basanzwe baratowe  umugera wa Coronavirus. Ivyo bipimo kandi vyarakozwe no ku bandi  bantu 34 bamaranye umwanya munini n’abo barwayi batatu batowe  coronavirus.

None ivyo bipimo vyerekanye iki ?

« Ibipimo vyerekanye ko abo barwayi 3 bagifise umugera wa Coronavirus.  Ariko naho bimeze uko, amagara yabo ngo yifashe neza: nta bushuhe, nta nkorora, nta guhema nabi, nta gucika inkokora bafise ndetse bafungura neza » , niko muganga Ndikumana abisigura.

Ibipimo vy’abo bantu 34 boba bamaranye umwanya munini n’abo bagwayi 3 batowe ingwara ya Coronavirus vyerekanye ko ata mugera wa coronavirus bafise.  Muri abo, 21 bapimwe ubugira kabiri, nayo 13 bwari ubwa mbere bapimwe.

Izindi ngingo zo gukinga zo bite ?

Ingingo yo kumaza iminsi 14 mu bibanza vyabigenewe , ku bantu bose binjiye mu gihugu bavuye mu mahaga ngo yafashwe ku neza yo  gukingira imiryango n’igihugu ikiza ca #Coronavirus.  Gushika uyu munsi, mu bantu 2936 binjiye mu gihugu, 2261 barakwije iminsi 14 baca barataha mu mihana iwabo kandi ngo amagara yabo ameze neza.  Abantu 675 nibo basigaye batarakwiza iminsi itegekanijwe

Hoba hari urucanco ruzogeragerezwa mu Burundi?

Umushikiranganji  yaraboneyeho  akaryo ku gutanga umuco no kubeshuza ibihuha ngo atayindi  ntumbero  bifise atari iyo guca ivutu abenegihugu.

Hari urukurukuru rwaciye ku mbuga ngurukanabumenyi  aho ruvuga ko  igihugu c’Ubushinwa catanze  urucanco rukinga coronavirus ngo rugeragerezwe ku barundi.  Muganga Thaddée  avyamirira kure. Agira ati : « Ni ikinyoma cambaye Ubusa. Ico gihugu kigenzi c’Uburundi caduhaye ibikoresho bifasha mu gisata c’ibagiro n’ahagwarira indembe mu Bitaro Prince Régent Charles. Ubushikiranganji bwo kubungabunga amagara y’abantu no kurwaya sida butangaje icese ko butazigera bwemera namba ko urucanco urwo ari rwo rwose, rugeragerezwa ku benegihugu b’abarundi  » .

Yarangije ahumuriza abenegihugu ngo batekane, babandanye imirimo yabo ariko bitwararike gusumba ingingo zo kwikingira ikiza ca coronavirus, na cane cane gukaraba n’amazi meza n’isabuni, kwirinda kuramukanya dukorana mu minwe, duhoberena canke duhana inkokora.

(Visited 225 times, 1 visits today)

Laisser un commentaire

Votre adresse de messagerie ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *