#Burundi: Umukenyezi hagati y’ubukene n’ugukingira ibidukikije

Gukingira ibidukikije ni igikorwa ca buri wese. Ariko mu gihe ubukene bucibonekeza, bizoguma bigoye. Akarorero ni bakenyezi bakorera ku ruzi Gasenyi.

« Tuvyuka hakiri kare, tukaza tukicara aha. Turonse akazi tukamenagura aya mabuye. Ni ko tubayeho ».Uwo ni umwe mu bakenyezi twasanze ku ruzi Gasenyi, muri komine Mutimbuzi intara ya Bujumbura. Nk’igihe c’isaha zitanu, yicaye hagati y’urucekeri rw’amabuye. Inyundo mu minwe, ariko aradoda, asatura amabuye. Hakurya yiwe hari uwundi mukenyezi. Birabonekako akuze. Akuya kariko kamuca hirya no hino. Ariko na we nyene arasatagura amabuye. Ayo mabuye bamena ava muri urwo ruzi Gasenyi.

Kurwanya ubukene canke gukingira uruzi

« Napfakaye nkiri muto. Nari mfise abana batandatu. Bose bigishijwe ishure n’aya mabuye nsatura ng’aha. Ku musi bampemba ibihumbi bibiri n’amajana atanu, nkaheza nkaronka ico mfungurira umuryango. » Uko ni kwo umwe mu bakenyezi yigana.


Uruzi Gasenyi rukurwamwo urucekeri rw’amabuye

Uwo mukenyezi agira ati: « Jewe nibazako uruzi rutimburuka kubera amabuye dukuramwo »

Barakwiye uwubaherekeza mu kubivamwo

Floribert Sibomana arongoye zone Gihosha yo mu gisagara ca Bujumbura. Yaramaze gufata ingingo yo guhagarika ibikorwa vyo gufyatura aho bita ku matafari. Ingingo nk’iyo yoshobora gufatwa kugira ngo abakura amabuye mu ruzi gasenyi bahagarike. Kukaba nka ko uruzi gasenyi na rwo ruhanamiye igisagara ca Bujumbura. Ruri kandi haruguru y’ingoro y’umukuru w’igihugu.

Ariko rero abo bakenyezi barakwiye gufashwa. Hamwe hoboneka amashirahamwe abashira mu murwi, bagahabwa inyigisho, bakigishwa iyindi myuga, vyofasha gusumba. Kugira ngo bavyumve, bonahabwa inyigisho zibereka ko ivyo bikorwa barimwo bihungabanya ibidukikije.

(Visited 59 times, 1 visits today)

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *